top of page

Föreläsningar och rådgivning

Hur får  man trovärdighet? Vad har vi för föreställningar om ledare? Hur kommunicerar man så att andra läser/lyssnar?

Är det här frågor du tycker är spännande? Som en del av den tredje uppgiften som forskare, så är jag gärna ute och föreläser och ger rådgivning. Jag får sprida forskning och får samtidigt input från praktiken. Jag har föreläst och coachat i ledarskap och retorik sen 1996. Kontakta mig så kanske jag kommer! Jag pratar om kommunikation/retorik och om ledarskap. Och om alla kombinationer dem emellan. Här är några exempel!

  • Ledarskapande retorik Vilka visioner fungerar? Varför ges ledare betydelse och vilka ledare är det som får betydelse? Vad är det mest övertygande man kan göra som ledare? Får svenskar vara karismatiska? Med utgångspunkt i teorier om retorik och ledarskapsteorier som symboliskt ledarskap, karisma och konstituerande ledarskap diskuterar vi ledarskapet som hantverk; ledarskapande retorik. (1 timme-halvdag)

  • Ref-lektioner om ledarskap utifrån Dag Hammarskjöld Utifrån en av Sveriges största och mest kända ledare lär vi oss om hur man blir en bra ledare. Om självreflektion, om återhämtning, om retorik, om visioner som passar organisationen och om betydelsen av att framstå som genuin. (1 timme-halvdag)

  • Globalt ledarskap Finns det ledare som fungerar över hela världen? Med utgångspunkt i den stora ledarskapsstudien GLOBE och studier av FN:s generalsekreterare pratar vi om ideal och föreställningar om ledarskap ur ett globalt perspektiv. (1 timme-halvdag)

  • Vad är ledarskap? En genomgång av idéhistoriska synsätt på ledarskap och de senaste trenderna inom ledarskapsforskningen. Diskussion om vad ledarskap är och hur vi kan förstå det.

  • Retorik i teori och praktik Retorik – konsten att övertyga, är både ett praktiskt hantverk, att stå inför andra, men också en analytisk verktygslåda, som man kan använda för att analysera och kritiskt granska budskap. I den här föreläsningen går vi igenom retorikens grunder i både det praktiska och det analytiska. (1 timme-halvdag)

  • Ledarskap och kommunikation Här används retorikens teoretiska verktyg för att granska de föreställningar som finns om ledarskap. Fallstudier används för att visa vad ledare säger om ledarskap jämfört med vad de uttrycker. (1 timme – halvdag)

  • Praktisk retorik – en verktygslåda i presentationsteknik En workshop i att prata inför andra. Först ges en rad verktyg, både från klassisk retorik, modern presentationsteknik och mediaträning. Därefter övar vi på ett lekfullt sätt vårt sätt att prata. (halv-heldag) 

  • Värdebaserat ledarskap – om engagemang och motiv Hur leder man människor som brinner för organisationen? Med exempel från erfarenheter och teori, pratar vi om motiv och engagemang i idéburna organisationer. (1 timme-halvdag)

  • Språkets makt och maktens språk Om retorik, modeord, media och ”managementska”. Vi pratar om vilka som syns, och om media som filter, förstärkare och förvridare av budskap. (1 timme)

  • Coacha enskilda personer särskilt med inriktning på kommunikativt ledarskap.

Exempel på uppdragsgivare:

FN (UNIFEM); Aktiespararna; Region Dalarna; Karlstad Kommun; Journalistgruppen; Språkkonsulterna; BDO Revision Sverige; AB Volvo; Svenska Kyrkan;  SLU; Apoteket; Reumatikerförbundet; Talarforum; SACO; KTH; Uppsala Universitet; Örebro Universitet; Södertörns Högskola; Reumatikerförbundet; Cepro Konsult.

Hör av dig för referenser!

bottom of page